loustros

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 19/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 19 Today, Sunday, September the 10th 2023 the NINTEENTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: S. Kazatzidis, Marinella, Eftihia Papagianopoulou, …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 19/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 18/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 17 Today, Sunday, September the 3rd 2023 the EIGHTEENTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: M. Hadjidakis, V. Tsitsanis, Spiros …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 18/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 17/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 17 Today, Sunday, August the 27th 2023 the SEVENTEENTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: M. Hadjidakis, V. Tsitsanis, Spiros …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 17/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 13/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 13 Today, Sunday, July the 30th 2023 the THIRTEENTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: M. Hadjidakis, V. Tsitsanis, Stelios …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 13/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 12/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 12 Today, Sunday, July the 23rd 2023 the TWELFTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: M. Hadjidakis, V. Tsitsanis, M. …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 12/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 11/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 11 Today, Sunday, July the 16th 2023 the ELEVENTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: M. Hadjidakis, M. Loizos, V. …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 11/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 10/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 10 Today, Sunday, July the 9th 2023 the TENTH  radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: M. Chiotis, Stratos Payoumtzis, Grigoris …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 10/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 09/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 09 Today, Sunday, July the 2nd, 2023 the NINTH  radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: Apostolos Hatzichristos, Stratos Payoumtzis, Maria …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 09/57 Read More »

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 08/57

Loustri Radio Show @ Acik Radyo Season 57, No 08 Today, Sunday, June the 25th, 2023 the EIGHTH  radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the 57th season) on Açık Radyo (open radio) of Istanbul at 19.00 hours (UTC+3). https://acikradyo.com.tr/ (follow the link to listen online) LOUSTRI-M: https://www.youtube.com/channel/UCm9OPQlWxqutwnnsbSiBQXQ Music: M. Hatzidakis, G. Zabetas, Marinella, …

Loustri radio Show @ Acik Radyo no 08/57 Read More »