news

Acik Radyo
Loustri radio Show @ Acik Radyo no14
Loustri Radio show @ Acik Radyo Season 54, No14 Today, Sunday, Febuary the 6th , 2022 the FOURTEENTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the...
Alexis2
Recording "Exodos" - Kemane / Lyra
Loustri Recordings “EXODOS” project in the making. The “EXODOS” project is a homage to the people who were forced to leave...
Acik Radyo
Loustri radio Show @ Acik Radyo no13
Loustri Radio show @ Acik Radyo Season 54, No13 Today, Sunday, January the 30th , 2022 the THIRTEENTH radio show of the music ensemble LOUSTRI (of the...
Y1
Recording "Exodos"
Loustri Recordings “EXODOS” project in the making. The “EXODOS” project is a homage to the people who were forced to leave their...